تبلیغات
تبدیل به وبسایت شد!
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
count 36x36px
سوال: دلیل اصلی افت جایگاه ایل قشقایی بعد از انقلاب اسلامی چیست؟
کل شرکت کنندگان-----> 505 نفر


1.نیود شهر یا استانی به عنوان مرکزیت ایل قشقایی
41.98 درصد (212 رای)


2.نبود رهبر یا ایلخانی برای دفاع از منافع ایل
31.49 درصد (159 رای)

3.نبود سازمان یا نهادی برای پیگیری امور ایل
10.69 درصد (54 رای)

4.تغییر نوع معیشت عشایر ایل از کوچ نشینی به یکجا نشینی و شهر نشینی
9.11 درصد (46 رای)

5.موارد دیگر
6.73 درصد (34 رای)1.به نظر شما بهترین خواننده ایل قشقایی کدام یک از گزینه های زیر است؟
1.ابراهیم کهندل پور
35.09 درصد
(20 رای)
     2.مرحوم محمد حسین کیانی
21.05 درصد
(12 رای)
      3.مرحوم طهمورث کشکولی
7.02 درصد
(4 رای)
علمدار کریمی
7.02 درصد
(4 رای)
قاسم طیبی
1.75 درصد
(1 رای)
بهمن شهبازی
10.53 درصد
(6 رای)
حمید احمدی
8.77 درصد
(5 رای)
علی سرو آزاد
5.26 درصد
(3 رای)
مسعود نامداری
3.51 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان 57 نفر
2.به نظر شما مرد اول تاریخ ایل بزرگ قشقایی کدام یک از گزینه های زیر است؟ شرکت کنندگان 369 نفر

1.اسماعیل صولت الدوله قشقایی
24.12 درصد
(89 رای)
2.حکیم جهانگیر خان قشقایی.ره
14.09 درصد
(52 رای)
3.خسرو قشقایی
15.72 درصد
(58 رای)
4.دکتر منوچهر کیانی
0.54 درصد
(2 رای)
5.دکترفرود گرگین پور
2.17 درصد
(8 رای)
6.دکتر محمد بهمن بیگی
34.15 درصد
(126 رای)
7.ملک منصور خان قشقایی
1.9 درصد
(7 رای)
8.میرزا مأذون قشقایی
3.52 درصد
(13 رای)
9.اسد الله مردانی
1.36 درصد
(5 رای)
10.موارد دیگر
2.44 درصد
(9 رای)

banner 240x200px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
count 36x36px
banner 240x200px

نظرسنجی

مخاطب عزیز، محتوا و مطالب وبلاگ قشقایی آنلاین را چگونه ارزیابی می کنید؟


تحلیل آمار سایت و وبلاگ

ابزار هدایت به بالای صفحه